REGULAMIN PRZEWOZÓW

 
 • Pasażer powinien przybyć na wskazany w rozkładzie jazdy przystanek, 1 godzinę przed planowanym odjazdem autokaru. Nie stawienie się Pasażera w chwili planowanego odjazdu traktowane jest jako rezygnacja z przejazdu.
 • Numer miejsca jest zaznaczony w bilecie.
 • Gwarancją podróży jest tylko i wyłacznie wykupiony bilet.
 • Autokary są wyposażone w system audio-video, klimatyzację i WC.
 • Autokar zatrzymuje się na postój co 3-4 godziny.
 • O tym ile potrwa postój  decydują i informują kierowcy.
 • Pasażerowie w autokarze są zobowiązani do zapięcia pasów biezpieczeństwa
 

Zasady przejścia kontroli celnej i granicznej

 
 • W trakcie podróży odbędzie się kontrola celna i graniczna. Pod czas przekroczenia granicy są zabronione wszelkie negocjacje z urzędnikami, robienie zdjęć oraz  filmowanie.
 • Podczas kontroli granicznej jak i również przy wsiadaniu do autokaru, pasażerowie muszą okazać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy) paszport z niezbędnymi ważnymi wizami.
 • Zabroniony jest przewóz  broni, narkotyków, pornografii, rzeczy wymagających specjalnych zezwoleń na przewóz, za umowy braku owych.
 • Dzieci do 16 roku życia podróżujące bez rodziców musą mieć przy sobie oryginał formy aktu notarialnego,  gdzie wyrażają oni zgodę na samodzielne przekraczanie granicy przez dziecko.


Bilety i zasady potwierdzenia otwartej daty

 • Bilet jest dokumentem imiennym i nie może być odstąpiony innej osobie
 • Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian na bilecie, za wyjątkiem osób uprawnionych.
 • Przy zakupie biletu z ustaloną datą wyjazdu, pasażer jest zobowiązany potwierdzić datę wyjazdu nie później niż 72 godziny przed planowaną datą wyjazdu. Proszę kontaktować się  z przedstawicielami firmy przewoźnika.
 • Jeżeli pasażer posiada bilet z otwartą datą na powrót, jest on zobowiązany do datowania terminu powrotu w przedstawicielstwach firmy albo w formie pisemnej na e-mail adres albo Viber czy Skype.
 • Przewoźnik pobiera opłatę za zmianę daty wyjazdu w wysokości 10 EUR  (w przypadku zmiany daty wyjazdu na Ukrainie, płatność będzie dokonywana w UAH według kursu walut Narodowego Banku Ukrainy).
 • Zmiana daty wyjazdu w opłaconym już bilecie mniej niż 24h przed wyjazdem nie jest możliwa.
 • W przypadku zmiany daty  wyjazdu niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku drogą mailową lub bespośrednio w biurach firmy „Euroclub”.
 • W przypadku gdzy odmówiono pańswu w  wydaniu wizy, kwota zaliczki nie jest zwracana, ponieważ okoliczności te wystąpiły nie z winy przewoźnika.
 • Zgodnie z „Przepisami transportowymi”:  jeśli podróż została odłowana z inicjatywy pasażera, pasażer ma prawo na odszkodowanie kosztów podróży z potrąceniem kosztów określonych na bilecie lub w fakturze.
 • Nie dokonuje się zwrotu kosztów  biletu gdy do odjazdu zostało mniej niż 24 godziny
 • Nie dokonuje się zwrotu kosztów nabycia biletu w przypadku gdy pasażer nie posiada oryginału biletu.
 • Bilet z otwartą datą  jest ważny przez okres 6 miesięcy od dnia sprzedaży.
 • Przewoźnik zastrzega sobie prawo sprzedaży zarezerwowanych, ale nieopłaconych miejsc.
 • Pasażerowie bez biletu nie będą dopuszczone na pokład autokaru.
W przypadku kradziezy, zagubienia lub zniszczenia biletu, z  oswiadczenja pisemnego pasazera wydaje sie bilet-duplikat. Cena Bileta-duplikata - 10 euro-40 zl. 
Bileta-duplikata z otwartą datą na powrót - 20 euro-80 zl. Ceny na bilety-duplikaty na rejsy do- i z Polski są  o półowę niżej określonych.


Bagaże

 • Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podstawowego (wymiary 80* 40*40cm) - (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nie przekraczającej  40kg.
 • Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony za zgodą załogi autokaru tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym.
 • Za przekroczenie dopuszczalnej wagi/wymiaru bagażu podstawowego Przewoźnik pobiera opłatę w wysokości 1 EUR za każdy dodatkowy kg.
 

Zabrania się przewozić:

 • napoje alkocholowe (max 1 litr na osobę)
 • wyroby tytionowe (max 2 paczki, 40sztuk na osobę)
 • kawior (max 1 puszka na osobę)
 • substancje łatwopalne i wybuchowe;
 • mięso i wyroby mleczne
 • zwierzęta bez odpowiednich dokumentów i klatek;
 • przedmioty o wartości kulturowej, artystycznym i historycznym, bez odpowiedniego zezwolenia;